سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
معاونت تبلیغ و آموزش های کاربردی حوزه علمیه قم 
مدیر انجمن اهل سنّت تالار گفتمان دینی ذی طوی 
1388/08/25 
1390/12/29 
تبلیغی 
تدریس 
مدرسه علمیّه معصومیّه شهرستان بیرجند 
مدرس 
 
 
صرف ساده 
همکاری 
دانشگاه معارف اسلامی قم 
عضو شورای مدیریت انجمن دانشجویی مبانی نظری اسلام 
1393/11/01 
1394/11/01 
عضو شورا